Tag Archives: IT6411

ITECH IT6400 เพาเวอร์ซัพพลายกระแสตรงแบบไบโพลาร์

ITECH IT6400 มีการจ่ายแรงดันไฟฟ้า/กระแสเอาต์พุตแบบไบโพลาร์ที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานแบบไบโพลาร์หรือโหลดอิเล็กทรอนิกส์แบบไบโพลาร์ได้ ฟังก์ชันจําลองแบตเตอรี่ใช้ได้โดยเฉพาะสําหรับการพัฒนาและการทดสอบการผลิตความเร็วสูงของผลิตภัณฑ์แบบพกพา ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบตเตอรี่ [...]